Problemer med affald - fx manglende afhentning

Albertslunds kommunes affaldsordning

HOFOR - Vagtstationen

Tlf.: 3888 2424 (Telefonen er døgnbemandet)


•Er der problemer med vand-, spildevandsforsyning eller regnvandsafledning ved dit hus eller på vores fællesarealer skal du først kontakte HOFOR, som så vil finde ud af om det er deres opgave eller du i stedet skal tilkalde en lokal VVS-mester.

•Eneste undtagelse er stoppede regnsvandsristebrønde på fællesarealerne. Der skal du kontakte bestyrelsen.

•HOFOR bekræftelse på at HOFOR har overtaget drift og vedligehold af vand og kloakstikledninger i Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park - dvs. at HOFOR har andsvaret for alle vand og kloakstikledninger uden for de private rækkehuses matrikler

 
DONG Energy A/S, døgnvagten på 72 10 20 30

Ved fejl på el-forsyningen, gade- eller stibelysning.

Fejlmeld dit gadelys via internettet. Brug evt. appen "Giv et praj"

 

Albertslund Kommunen, servicetelefon på 43 68 67 67

Direkte til den døgnbemandede vagtstue, hvorfra der ved problemer kan rekvireres hjælp i tilfælde af:


•Brud på fjernvarmeledninger

•Forurening af drikkevand

•Manglende afmærkning på offentlige stier og veje

•Pludselig opståede skader på offentlig stier og veje

•Svigtende lysregulering

 

ALARM ring 1-1-2

Og vær parat til at give besked om


•hvor ulykken er sket

•hvad der er sket

•hvor mange der er kommet til skade

•hvorfra der ringes

 
POLITI ring 1-1-4

Vores lokale politi har døgnvagt på telefon 43 86 14 48