HOFOR - Vagtstationen

Tlf.: 3888 2424 (Telefonen er døgnbemandet)


•Er der problemer med vand-, spildevandsforsyning eller regnvandsafledning ved dit hus eller på vores fællesarealer skal du først kontakte HOFOR, som så vil finde ud af om det er deres opgave eller du i stedet skal tilkalde en lokal VVS-mester.

•Eneste undtagelse er stoppede regnsvandsristebrønde på fællesarealerne. Der skal du kontakte bestyrelsen.

•HOFOR bekræftelse på at HOFOR har overtaget drift og vedligehold af vand og kloakstikledninger i Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park - dvs. at HOFOR har andsvaret for alle vand og kloakstikledninger uden for de private rækkehuses matrikler

 
DONG Energy A/S, døgnvagten på 72 10 20 30

Ved fejl på el-forsyningen, gade- eller stibelysning.

Fejlmeld dit gadelys via internettet.

 

Albertslund Kommunen, servicetelefon på 43 68 67 67

Direkte til den døgnbemandede vagtstue, hvorfra der ved problemer kan rekvireres hjælp i tilfælde af:


•Brud på fjernvarmeledninger

•Forurening af drikkevand

•Manglende afmærkning på offentlige stier og veje

•Pludselig opståede skader på offentlig stier og veje

•Svigtende lysregulering

 

ALARM ring 1-1-2

Og vær parat til at give besked om


•hvor ulykken er sket

•hvad der er sket

•hvor mange der er kommet til skade

•hvorfra der ringes

 
POLITI ring 1-1-4

Vores lokale politi har døgnvagt på telefon 43 86 14 48